NHỮNG HÌNH ẢNH TRƯỜNG HỌC & HỌC SINH, SINH VIÊN THỜI VNCH


NỮ SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC GIA LONG 1972



CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH - ĐÀ NẴNG
Xem Thêm Hình Trung Học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng


NGUYỄN BÁ TÒNG - YEARBOOK 1973
Xem Thêm Hình Trung Học Nguyễn Bá Tòng



TRUNG HỌC NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP VŨNG TÀU

MISS COLLEGE D'ADRAN DALAT


CỰU SINH VIÊN "ĐẠI HỌC KHOA HỌC SÀI GÒN"



HÌNH ẢNH SINH HOẠT TRƯỜNG NỮ SINH TRƯNG VƯƠNG THẬP NIÊN 70's



NỮ SINH TRUNG HỌC "LÊ VĂN DUYỆT"

Xem Thêm Hình Nữ Sinh "Lê Văn Duyệt"


TRƯỜNG TRUNG HỌC LASAN TABERD

Xem Thêm Hình:  Link 1    Link 2    Link 3    Link 4