MỘT THOÁNG GẦN XA - ĐẶNG MINH (FLASH OF REALITY - SBTN)