NHẠC TRẺ MIỀN NAM THẬP NIÊN 60's - 70's
THE CBC BAND IN THE 70'S


MỘT SỐ BẢN NHẠC TRẺ TRƯỚC 1975