NHỮNG THƯỚC PHIM ĐƯỢC QUAY BỞI CÁC PHÓNG VIÊN VỀ VIỆT NAM TRƯỚC NAM 1975


NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ THẬP NIÊN 1960 - 1970
CUỘC THI "HOA HẬU ÁO DÀI" & HÌNH ẢNH "CÔ GÁI VN"