"HOÀNG SA VIỆT NAM - NỔI ĐAU MẤT NƯỚC"

LA MEURTRISSURE - ANDRÉ MENRAS (FRENCH)