PHIM TÀI LIỆU: TÊN ĐỘC TÀI CỘNG SẢN ROMANIA, NICOLAE CEAUSESCU CHẾT NHƯ THẾ NÀO? (CHÚ Ý: YẾU TIM KHÔNG NÊN XEM)


ĐOẠN PHIM QUAY LẠI 1 NGÀY TRƯỚC KHI NICOLAE CEAUSESCU VÀ VỢ ELENA CEAUSESCU BỊ DÂN CHÚNG ROMANIA MANG RA TÒA VÀ BỊ KẾT ÁN XỬ BẮN.
(TIẾNG ANH)


VIDEO CẢNH TÊN ĐỘC TÀI CS NICOLAE CEAUSESCU CHO LÍNH XẢ SÚNG BẮN VÀO DÂN BIỂU TÌNH LÀM HÀNG NGÀN NGƯỜI CHẾT.
(TIẾNG ROMANIAN)


PHIÊN TÒA XỬ ÁN VỢ CHỒNG TÊN ĐỘC TÀI KHÁT MÁU CS CEAUSESCU VÀ CẢNH XỬ BẮN.
(TIẾNG ANH)


TOÀN BỘ ĐOẠN PHIM NGUYÊN THỦY CẢNH PHIÊN TÒA, XỬ BẮN VÀ CHÔN CẤT 2 VỢ CHỒNG TÊN ĐỘC TÀI CS.
(TIẾNG ROMANIAN)


PHIM TÀI LIỆU CỦA ĐÀI BBC VỀ TÊN ĐỘC TÀI CỘNG SẢN CUỐI CÙNG CỦA CHÂU ÂU: NICHOLAE CEASESCU.
(TIẾNG ANH)