TRANH ẢNH BIẾM HỌA CSVN


TÊN ĐẠI SỨ VC CẦM SÚNG ĐÒI BẮN NGƯỜI BIỂU TÌNH Ở ANH QUỐC